Obmedzenie kilometrov:

Kilometrový limit počas celej doby prenájmu je 1500 km. Po prekročení limitu sa účtuje 0,15 €/ km. 

Aké doklady sú potrebné pri prenájme vozidla?

Fyzická osoba (občan Slovenskej republiky): občiansky preukaz, vodičský preukaz.

Fyzická osoba (cudzinec): cestovný pas, vodičský preukaz.

Právnická osoba: výpis z obchodného registra alebo živnostenský list nie starší ako 3 mesiace, občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo užívat, zmluvu o prenájme vozidla môže podpísat iba konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec (potrebné overené splnomocnenie).

Aké sú platobné podmienky?

Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta, bud v hotovosti alebo prevodom na bankový účet. Hradí sa čiastka za prenájom vozidla a vratná záloha, ktorá sa v plnej výške vráti klientovi pri vrátení nepoškodeného vozidla.

Ako si rezervovat auto?

Auto si môžete rezervovat telefonicky prípadne elektronickou poštou.

Môžem s vozidlom vycestovat do zahraničia?

Nájomca môže s vozidlom cestovať len v rámci Slovenskej Republiky. V prípade vycestovania s vozidlom mimo Slovenskej Republiky, znáša všetky škody na vozidle spôsobené nájomca, tak ako aj odtiahnutie vozidla do sídla prenajímateľa v prípade nepojazdnosti z dôvodu akejkoľvek poruchy!